<
Sluiten

Orkanen

Florida ligt in een gebied waar orkanen en tropische stormen voor kunnen komen. Het Atlantische orkaanseizoen loopt van 1 juni tot 1 december. In deze periode kunnen op de Atlantische Oceaan zware depressies ontstaan boven het relatief warme zeewater tussen Afrika en Amerika. Deze tropische depressies die zich in westelijke richting bewegen naar het Caribisch gebied en Noord-Amerika kunnen uitgroeien tot tropische stormen of zelfs orkanen.

Men spreekt van een orkaan als er sprake is van minimaal windkracht 12. De gemiddelde windsnelheid moet dan gedurende minimaal 10 minuten boven de 118 kilometer per uur uitkomen.

Aantal orkanen

Gedurende het orkaanseizoen ontstaan er gemiddeld ongeveer tien tot twintig tropische depressies. In jaren met zeer veel activiteit kan het aantal oplopen richting de dertig. Het is ook mogelijk dat er meerdere depressies tegelijkertijd actief zijn. De kans hierop is het grootste in de maanden augustus, september en oktober. Van alle depressies groeit slechts een deel uit tot een tropische storm en een nog kleiner deel tot een orkaan. Het aantal orkanen per seizoen ligt gemiddeld tussen twee en zes orkanen.

De kans dat Florida door een orkaan getroffen wordt

orkanen

Hoe groot is de kans dat je in Florida te maken krijgt met een orkaan? Vrij klein, want ondanks het feit dat Florida redelijk vaak in de buurt ligt van de koers van een orkaan is het aantal keren dat een orkaan Florida daadwerkelijk treft kleiner dan het lijkt. Gemiddeld wordt Florida eens in de paar jaar getroffen door een orkaan. Als Florida getroffen wordt is het nooit de hele staat, maar altijd een deel, omdat het actieve gebied van de orkaan maximaal enkele honderden kilometers in doorsnee is en de orkaan als die eenmaal land bereikt vaak snel in kracht afneemt. De nabijgelegen gebieden hebben vaak wel te maken met randverschijnselen zoals harde wind en veel neerslag.

De daadwerkelijke kans dat het deel van Florida waar je op dat moment op vakantie bent getroffen wordt door een orkaan is zelfs tijdens het orkaanseizoen slechts een fractie van een procent.

Orkaanwaarschuwingen

Het National Hurricane Center houdt alle activiteit wat betreft tropische depressies en cyclonen boven de Atlantische Oceaan nauwlettend in de gaten. Door depressies in een vroeg stadium te ontdekken en in kaart te brengen kun je al dagen van tevoren zien dat er een kans is op een tropische storm of orkaan binnen het Caribisch gebied of bij Amerika. Op het moment dat een depressie een naam krijgt en zich in westelijke richting verplaatst beginnen de experts mogelijke routes te berekenen en de voorspelde windsnelheden.

De kennis is momenteel zo groot dat men redelijk vroeg kan voorspellen als er kans is op een orkaan of tropische storm in bepaalde delen van het Caribisch gebied. Hoe dichter de depressie nadert, des te nauwkeuriger worden de voorspellingen. Dit geeft overheden en inwoners de kans om op tijd maatregelen te nemen om schade en slachtoffers bij een orkaan zoveel mogelijk te beperken. Vooral in Florida doet men dit redelijk succesvol, slechts bij orkanen in de allerhoogste categorieën is het bijna niet te voorkomen dat er flinke schade ontstaat.

Vanwege het vaak uitstekend uitgevoerde evacuatieplan blijft het aantal menselijke slachtoffers vrijwel altijd zeer beperkt. Je hoort dan ook zelden dat toeristen door orkanen komen te overlijden.

Tijdens het orkaanseizoen

gevolgen van een orkaan

Het orkaanseizoen dat officieel loopt van begin juni tot en met eind november is niet alleen een periode waarin er kans is op een orkaan of tropische storm, het is tevens een periode die door Amerikanen aangeduid wordt als ‘wet season’, oftewel het regenseizoen. Een echt regenseizoen kun je het niet noemen, want er is geen sprake van een echte moesson, maar wel van meer kans op regen, storingen en een hogere luchtvochtigheid.

Vanaf ongeveer half mei merk je dat de kans op een bui overdag groter wordt, een maand later neemt de kans op dagen met echt instabiel weer nog verder toe. Het aantal wolkeloze dagen wordt gereduceerd tot vrijwel nul en ongeveer de helft van de dagen valt er neerslag. De hogere temperaturen zorgen in combinatie met de neerslag voor een hoge relatieve luchtvochtigheid waardoor het vooral in de zuidelijke helft van Florida klam en benauwd aanvoelt.

Sommige dagen kan het echt spookweer zijn in Florida met donkere luchten, veel wind en grote hoeveelheden neerslag. Tijdens zulke dagen wordt het verkeer en dagelijks leven in delen van Florida ontwricht. Op luchthavens kan het aantal vertragingen en annuleringen als gevolg van het weer snel oplopen en als het echt te gek wordt dan worden luchthavens tijdelijk gesloten om het vliegverkeer niet in gevaar te brengen.

Waarschuwingen

Indien er maatregelen genomen moeten worden dan zorgen de lokale autoriteiten voor het verspreiden van waarschuwingen via televisie, radio en internet. Hotels zorgen er vrijwel altijd voor dat hun gasten op de hoogte worden gebracht van de actuele situatie en assisteren de gasten bij een eventuele evacuatie als dat nodig mocht zijn.

In Florida worden de evacuatieroutes door middel van blauwe borden duidelijk aangegeven. Indien er sprake is van evacuatie is het van belang om daar tijdig mee te beginnen en niet te wachten tot het laatste moment.